NNOORDMAN VAN HOLLAND

Uw loopbaan in grondstoffenhandel of maritieme logistiek


Hetgeen wij voor U doen


Wij zijn het intermediair tussen mensen en organisaties in de internationale handel, de maritieme bedrijfstak en in de logistieke dienstverlening. Dat doen we vanuit de overtuiging dat partijen daar sámen beter van moeten worden. Daar halen wij onze inspiratie en energie uit.Levendige bedrijfstakken


De internationale handel en de maritieme dienstverlening. Al van oudsher complementair. Geglobaliseerd voordat het woord de actuele lading kreeg. Branches die 24/7 leven. En ons land is er nogal goed in: we ontlenen er zelfs ons ‘typisch Nederlandse’ handelsimago aan. Het is een wereld waar persoonlijke relaties doorslaggevend zijn voor zakelijk succes. Waar ambitieuze mensen werken die met beide benen op de grond staan, nuchter en gericht op resultaat. In flexibele, platte organisaties, ontdaan van opsmuk. Met korte communicatielijnen. Juist híer kan iemands' persoonlijkheid het verschil maken. Vrouw of man: hier telt wat je kunt, wat je doet en wie je bent als mens.


"Mensen. Veel meer dan resultaten van zoekalgoritmen"

 Actieve werving binnen de EG

 Werving en selectie, outplacement en detachering, begeleiding en training, 

  U vindt ons in Den Haag, nabij het CS

 Actieve werving binnen de EG

 Werving, selectie, stage en detachering

  U vindt ons in Den Haag, nabij het CS