GETALENTEERDE MENSEN

Van aanstormend talent tot Senior Professionals en leidinggevenden

U werkt al langere tijd. Terugblikkend hebt U alle reden om tevreden te zijn met hetgeen U wist te bereiken. En als U voorwaarts kijkt, wat ziet U dan? Vergaart U nieuwe kennis? Is de toekomst nog immer een belofte? Of verwacht U dat er meer is? We nodigen U uit om eens met ons te praten en de balans op te maken.

Het stof van het studentenleven is neergedwarreld. Je werkt, hebt inkomen en verantwoording. Hoe vergaat het jouzelf daarbij? Voldoet jouw werk aan je verwachtingen? En is je verwachting realistisch? Zo je wilt, kunnen we een klankbord voor je zijn, je meer inzicht geven. Meer weten? Klik dan door.

Ben je in de laatste fase van je studie, en wil je kennis en ervaring opdoen in het hart van een bedrijf? Wil je onderzoek doen naar een onderwerp waarmee je substantieel bijdraagt aan de kennis van een bedrijf? Stages en onderzoek leiden veelal tot een eerste baan na het afstuderen. Daar kunnen wij je mogelijk mee helpen.