Senior professionals


Het bedrijf waar U werkt heeft al lang geen geheimen meer voor U. De klanten, dienstverleners, leveranciers, uw collega’s en andere belanghebbenden: U kent hen allen goed, zowel binnen als buiten uw bedrijf. Uw kennis is uitgekristalliseerd, U bent cultuurdrager van het bedrijf geworden. Door de wisselwerking tussen kennis en ervaring is Uw autoriteit gevestigd en gerespecteerd. U hebt dan ook reden voor tevredenheid. U weet: dit is de consolidatie van hetgeen U opbouwde. Daar kunt U van genieten en waarschijnlijk doet U dat ook. Maar toch…

Er liggen nog vele, vele jaren van hard werken voor U. Gaat U dan op deze voet verder? Of is uw intellectuele honger groter, is uw ambitie sterker dan hetgeen Uw bedrijf U kan bieden? Wilt U eigenlijk toch weer voorwaarts gaan, nu of in de toekomst?


Waarom zou U met ons in zee gaan?


Wij herkennen uw vragen en uw ambities. En wij kunnen U helpen een belangrijke stap vooruit te zetten. Doordat wij als bureau in absolute discretie kunnen handelen, garanderen wij U de anonimiteit die U nodig hebt om in stilte de aandacht op uw capaciteiten, uw kennis en uw ervaring te vestigen. Bij de juiste mensen. Dat doen we in nauw overleg met Uzelf.


Vlot en vertrouwelijk contact


Uw mail wordt slechts door één persoon gelezen en vervolgens behandeld onder een referentienummer. Komt U liever langs, voor een persoonlijk gesprek? Of geeft U er de voorkeur aan elkaar te ontmoeten op een andere plaats, dicht bij U in de buurt? Hoe dan ook: we maken graag een afspraak met U, per mail of telefonisch. Tijdens ons eerste gesprek bespreken we uw werk en uw historie, uw verwachtingen en wat wij voor U kunnen doen. En als dat tot wederzijds genoegen verloopt, doen we U graag een voorstel voor de aanpak van uw mogelijke kandidatuurstelling.