Students


Voor een goede stage of voor het schrijven van een these zijn nogal wat ingrediënten nodig. Zo er al een plaats voor jou is, moet je ook (1) kunnen rekenen op een goede begeleiding, (2) op de mogelijkheid zinvol werk te doen waar jijzelf gemotiveerd voor bent en (3) kwaliteiten bezitten of een onderzoeksvoorstel doen waar het bedrijf echt iets aan heeft. Door nauwe contacten met diverse bedrijven en brancheorganisaties kunnen we je met enige regelmaat zo'n plaats aanbieden. Plaatsen die je bovendien de mogelijkheid geven reeds in een vroeg stadium gespecialiseerde kennis te verwerven. Als je erin slaagt een en ander tot volle tevredenheid af te ronden, levert je dat veelal de mogelijkheid op bij dat bedrijf in dienst te treden. Meer weten? Stuur ons een mailtje zodat we samen met jou kunnen zien wat we voor je kunnen betekenen.